ระบบก่อสร้างด้วยระบบ Precast เป็นอย่างไร

Technology News Innovation Project Technology ระบบก่อสร้างด้วยระบบ Precast เป็นอย่างไร
Precast review

Technology

ระบบก่อสร้างด้วยระบบ Precast เป็นอย่างไร

Posted By admin

      โลกปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวไกลไปมาก มีการนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบต่างๆ ให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกด้าน แม้ในการก่อสร้างก็เช่นกัน วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับระบบการก่อสร้างอีกแบบหนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกให้

กับการก่อสร้างต่างๆ นั่นก็คือ ระบบ Precast

Precast review_

      ระบบ Precast คือ การสร้างชิ้นส่วนอาคารคอนกรีตเสริมแบบเหล็กหล่อสำเร็จ นิยมใช้ในการก่อสร้างที่เหมือนกันทีละมากๆ เช่น คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร เป็นต้น เนื่องจากแบบแปลนเหมือนกัน พื้นที่และวัสดุก็ต้องเหมือนกันด้วย จึงทำการหล่อชิ้นส่วนของอาคารขึ้นมาในคราวเดียวทีละมากๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐานในการก่อสร้าง

Precast_review-

      ข้อดีของระบบ Precast คือ ทำให้การก่อสร้างมีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยให้สามารถลดต้นทุนได้ เพราะเมื่อมีการหล่อชิ้นส่วนสำเร็จขึ้นมาก็จะลดเวลาในการก่อสร้างลง ค่าแรงของช่างและแรงงานอื่นๆ ก็ถูกลง มีการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานเท่ากันหมด เพราะผลิตมาเหมือนกันสามารถเปิดปิดโครงการได้รวดเร็วทันความต้องการของตลาด ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์สำหรับจำหน่ายเป็นโครงการ ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน โดยจะได้รับงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพราะผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐาน มีเครื่องจักร มีการควบคุมที่จะทำให้ชิ้นส่วนนั้นๆ มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพเท่ากันหมด ไม่ต้องขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่าง สภาพอากาศหรือปัจจัยอื่นใดที่สามารถส่งผลต่อการก่อสร้างด้วยมือมนุษย์

Precast_review

      ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ระบบ Precast จะออกแบบมาให้พอดีเหมาะสมกับพื้นที่อาคารนั้นๆ โดยคำนึงถึงการมีพื้นที่ใช้สอยมาก แต่มีความแข็งแรง การออกแบบคำนึงถึงเหลี่ยมมุมของผนังให้เสียพื้นที่น้อยที่สุด นอกจากนั้นยังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทาน ทำหน้าที่เป็นทั้งโครงสร้างที่แข็งแรงและผนังอาคารในคราวเดียว จึงสามารถรับแรงกระแทกด้านข้างได้มากกว่าโครงสร้างการก่อสร้างทั่วไป ดังนั้น ระบบ Precast จึงต้องมีการกำหนดเรื่องโครงสร้างใต้ดินอย่างละเอียดเพราะจะมีน้ำหนักมากกว่าการก่อสร้างแบบทั่วไป

Precast_review_

      ข้อจำกัดของระบบ Precast คือ หากท่านต้องการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ต่อเติมโครงสร้างอาคารนั้นจะค่อนข้างทำได้ยาก ถ้าอยากจะต่อเติมก็ต้องให้วัสดุที่เป็น Precast มาต่อเติมเช่นกัน เพราะหากเป็นคอนกรีตธรรมดาก็จะมีน้ำหนักและโครงสร้างที่ต่างกัน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องรอยต่อ การถ่ายน้ำหนัก อาจเกิดการแตกร้าวไม่ผสานกันของวัสดุ Precast กับวัสดุธรรมดาได้ และชิ้นส่วนของ Precast มักจะถูกสร้างมาในล็อตใหญ่ๆ เฉพาะตอนก่อสร้าง หากเราไปหาซื้อเพิ่มเพียงไม่กี่ชิ้นก็จะมีราคาสูง ค่อนข้างหายาก ดังนั้นก่อนที่จะต่อเติมอาคารบ้านเรือนก็ควรศึกษาหรือถามผู้รู้ก่อน ว่าบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่ท่านอยู่นั้นก่อสร้างด้วยระบบใด ก่อนที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่ผิดพลาดทีหลัง

Written by admin

Comments are closed.