Author: admin

UV Sense

Technology

ลอรีอัล เปิดตัวแกตเจ็ตความงามเบอร์ล่าสุด

Posted By admin

ปัจจุบันเทคโนโลยีกลายเป็นพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ไม่เว้นแต่ความงาม เราอาจจะเคยได้ยินการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาความงามของเราผ่านนวัตกรรมความงามรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมาย ล่าสุด ลอรีอัล ได้เปิดตัวแกตเจ็ตความงามเบอร์ล่าสุดกันแล้ว

UV Sense มันคืออะไร
สำหรับแกตเจ็ตดังกล่าวมันมีชื่อว่า UV Sense ตัวนี้จะมีรูปร่างเป็นวงกลมเล็กๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. และความหนาประมาณ 2 มม. เท่านั้น มองดูภายนอกต้องบอกว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันก็เหมือนสติ๊กเกอร์ติดเล็บ เพนท์เล็บทั่วไปที่เราเคยเห็นตามท้องตลาด ซึ่งจริงๆแล้วความสามารถของมันเกิดคาดมาก
UV Sense ทำอะไรได้
เจ้าตัวแกตเจ็ตตัวนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อความงามอย่างเดียวเท่านั้น คุณภาพของมันคือ มันสามารถรายงานสถานการณ์แสงแดดยูวีที่เราเผชิญอยู่ได้เลย อีกทั้งยังบอกอีกด้วยว่าเราสามารถยืนอยู่ภายใต้แสงแดดยูวี ตรงนั้นได้อีกด้วยว่าจะอยู่ได้นานเท่าไรถึงจะไม่เป็นอันตรายต่อเรา ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรายงานขึ้นมาให้เราทราบผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน สามารถใช้ได้ทั้งตระกูลแอนดรอยด์และไอโอเอสใครที่กังวลเรื่องตากแดดนาน เจ้าตัวนี้ต้องมีติดไว้
ไม่เพียงติดไว้ที่เล็บอย่างเดียว เจ้า UV Sense ก็สามารถนำไปติดเท้าได้เหมือนกัน นอกจากจะให้ผลเกี่ยวกับแสงแดดเหมือนกับติดบนเล็บแล้ว มันยังช่วยให้รายงานความเข้มของแสงยูวีในการสะท้อนจากพื้นดินสู่เท้าด้วย
ราคาออกตลาด
สาวอาจจะถามว่าตัวช่วยในการออกแดดอย่างนี้

Read More
 • Comments Off on ลอรีอัล เปิดตัวแกตเจ็ตความงามเบอร์ล่าสุด
 • about 1 year ago

Technology

วิธีออกแบบบ้านเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว

Posted By admin

สภาพอากาศทั่วโลกในปัจจุบันนี้ล้วนเต็มไปด้วยความปั่นป่วนอันไม่อาจคาดเดา ไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วม , ภัยแล้ง , ดินถล่ม , สึนามิ , แผ่นดินไหว เป็นต้น ที่ผ่านมาภัยธรรมชาติเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์อย่างมหาศาล รวมทั้งสร้างความเสียหายในทุกๆ ทาง เช่น สังคม , เศรษฐกิจ , สิ่งแวดล้อม , เกษตรกรรม เป็นต้น เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้องเตรียมปรับตัวให้เข้ากับภัยพิบัติทางธรรมชาติอันอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรักและทรัพย์สินอันมีค่า
ทั้งนี้มหาวิทยาลัย Leeds แห่งประเทศอังกฤษ สามารถพัฒนาผนังบ้านชนิดพิเศษ ซึ่งส่วนผสมของ NanoPolymer ผสมอยู่ด้วย ผนังบ้านชนิดพิเศษนี้ มีคุณสมบัติกลายสภาพเป็นของเหลวตอนถูกบีบอัด ถ้าเกิดรอยแตกมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นของแข็ง เพื่อเชื่อมรอยแตกอุดเข้าด้วยกัน ไม่ให้น้ำไหลรั่วเข้ามาได้ โดยบ้าน Nanotechnology สร้างจากโครงสร้างเหล็กและแผ่นคอนกรีตที่มีความทนทานชั้นเยี่ยม รวมทั้งการฝัง sensor ไร้สาย

Read More
 • Comments Off on วิธีออกแบบบ้านเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว
 • about 1 year ago

Technology

สถาปัตย์ประชุมเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงาน

Posted By admin

ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่านได้จัดทำโครงการวิจัย ในการปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ทั้งนี้มีการใช้ห้องประชุมกับห้องบรรยายของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทำการศึกษา
โดยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการทดลองจากการใช้ห้องประชุม ที่มีขนาด 100-200 ที่นั่ง กับห้องบรรยาย ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีศึกษา จากการสำรวจทางด้านกายภาพพบว่า ทั้ง 2 ห้องนี้มีความแตกต่าง ในเรื่องระยะกับขนาดห้อง ในส่วนของปัจจัยวัสดุก่อสร้างพบว่ามีการเลือกใช้วัสดุที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นผนังทึบโดยรอบ และมีการก่อสร้างด้วยเทคนิคก่ออิฐโชว์แนว ส่วนผนังกั้นทำมาจากไม้อัดโครง ชุบสังกะสี พื้นปูกระเบื้องยางบริเวณที่นั่งของผู้ฟัง
เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยก็ได้นำผลดังกล่าวไปเสนอต่อทางคณะ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงห้องประชุมกับห้องบรรยายให้มีความสามารถในการใช้งานได้อย่างทรงประสิทธิภาพ นอกจากนี้การวิจัยในครั้งนี้ยังใช้เป็นกรณีศึกษา เพื่อการแก้ไขหรือลดปัญหาเสียงสะท้อน ให้แก่ห้องประชุมอื่น ๆ ที่มีขนาดคล้ายคลึงกันได้ด้วย
จากผลการวิจัยทำให้ค้นพบอีกว่า เสียงรบกวนเกิดจากปัจจัยภายในพื้นที่ เช่น เสียงของเครื่องปรับอากาศ , เสียงรบกวนจากภายนอกผ่านกรอบอาคาร จากปัญหานี้สามารถหาทางแก้ปัญหา

Read More
 • Comments Off on สถาปัตย์ประชุมเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงาน
 • about 1 year ago

Technology

ปูนก่อสร้างมีกี่แบบ

Posted By admin

ปูนเป็นวัสดุสำหรับใช้ก่อสร้างที่เราพบเห็นกันอยู่โดยทั่วไป ปูนเป็นวัสดุสำหรับใช้เอนกประสงค์เพราะสามารถใช้ได้ในหลาย ๆ ประโยชน์ใช้สอย คุณสมบัติเด่นของปูนคือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างไปได้หลากหลาย ในขณะที่ยังเป็นของเหลวและมีความชื้นพอเหมาะ ทำให้นำไป หล่อ ก่อ ฉาบ เชื่อมได้มากมาย ปูนมีหลายแบบหลายชนิดดังนี้คือ

1. ปูนซีเมนต์แบบธรรมดา
ใช้ในการก่อสร้างโดยทั่วไป ในงานของช่าง ทั้งการหล่อเทคาน หล่อพื้น หล่อเสา หรือใช้สำหรับหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. ปูนซีเมนต์ชนิดดัดแปลง
มีการพัฒนาสูตรทำให้ปูนมีคุณสมบัติในการทนทานต่อกัดกร่อนต่างๆ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีสารเกลือซัลเฟตอยู่มาก ใช้สำหรับการทำงานโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ เช่นการหล่อตอหม้อสะพาน หรือเป็นโครงสร้างซีเมนต์เขื่อนเป็นต้น
3. ปูนซี เมนต์ชนิด ไฮ เออรี่ สเตรนจ์ ( High-early Strenght )
มีคุณสมบัติในการเซ็ทตัวได้ไว แห้งเร็ว ใช้สำหรับงานประเภทต้องการความเร็วเร่งด่วน งานซ่อมต่าง ๆ เช่น

Read More
 • Comments Off on ปูนก่อสร้างมีกี่แบบ
 • about 1 year ago

Technology

ประเภทของเหล็กแบ่งได้ดังนี้

Posted By admin

เหล็ก คือวัสดุที่เป็นแร่ธาตุสำคัญที่เรานำมาใช้ประโยชน์มากมายโดยเฉพาะในวงการการก่อสร้าง เหล็กมีหลายประเภทและเหล็กแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ใช้ประโยชน์ได้ต่างกันด้วย เหล็กนั้นมีทั้งหมดแยกเป็นชนิดใหญ่ๆ ได้ 1 ประเภทคือ เหล็กหล่อและเหล็กกล้า

เหล็กหล่อ
เหล็กหล่อเรียกตามลักษณะของกรรมวิธีการทำ ด้วยการนำแร่ธาตุเหล็กมาผสมกับองค์ประกอบอื่นๆ แล้วหล่ออกมาให้เป็นรูปทรงต่างๆ ในเนื้อเหล็กหล่อจะมีธาตุคาร์บอนเป็นส่วนผสมอยู่ 1.7-2% เหล็กหล่อจึงมีคุณสมบัติทั้งแข็งและยังเปราะได้ในเวลาเดียวกัน ไม่สามารถเปลี่ยนรูปทรงได้ด้วยวิธีการอื่น นอกจากการหล่อเท่านั้น เหล็กหล่อยังแยกเป็นประเภทต่างๆ ได้อีกคือ
1. เหล็กหล่อขาว
มีความแข็งแรงมากและทนทานสูงทนต่อการเสียดสีได้เป็นอย่างดี แต่ก็สามารถแตกเปราะได้ง่ายด้วยนำมากลึงได้ เจาะได้ แต่ทนแรงกระแทกได้น้อย
2.เหล็กหล่อเทา
ที่มีราคาถูกสุดในประเภทเหล็กหล่อทั้งหมด ผลิตมาจากเหล็กดิบโดยตรง มักจะใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นหลัก
3. เหล็กหล่ออบเหนียว
เป็นเหล็กที่ผ่านกระบวนการอบให้ได้คุณสมบัติที่เหนียวและแน่น เมื่อเทียงกับเหล็กหล่อขาว เหล็กหล่อเหนียวนิยมในการเอามาใช้งาน
4.เหล็กหล่อกราฟไฟต์กลม
ถูกพัฒนาคุณสมบัติของกราฟไฟต์ภายใน ทำให้ได้คุณสมบัติของเหล็กที่ดีเยี่ยมนำมาใช้งานได้หลายอย่าง
5. เหล็กหล่อโลหะผสม
เป็นเหล็กที่นำเอาธาตุอื่นๆ มาผสมให้เกิดคุณสมบัติเด่นมากขึ้น

Read More
 • Comments Off on ประเภทของเหล็กแบ่งได้ดังนี้
 • about 1 year ago

Technology

ความแตกต่างระหว่างอิฐธรรมดากับอิฐทนไฟและส่วนผสมในการทำ

Posted By admin

ในการก่อสร้างบ้านวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างนับว่าเป็นิส่งที่สำคัญมาก การเลือกวัสดุสำหรับบ้านแต่ละหลังนอกจากจะขึ้นอยู่กับงบประมาณ ความชำนาญของช่างต่อการใช้วัสดุแล้วก็ยังขึ้นอยู๋กับภูมิอากาศและจุดประสงค์ในการสร้างด้วย วัสดุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการสร้างบ้าน อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ก็คืออิฐ สำหรับบ้านในแบบเอเซียเช่นบ้านเรือนไทย มักจะไม่ได้ใช้อิฐเป็นส่วนประกอบหลัก แต่ในปัจจุบันบ้านเรือนไทยไม่ค่อนได้รับความนิยมแล้ว เนื่องจากไม้เป็นวัสดุที่หาได้ยากมีราคาแพงและดูแลรักษายาก ดังนั้นการสร้างบ้านในปัจจุบันจึงนิยมสร้างในแบบ้านตะวันตก หากต้องการสร้างบ้านในรูปแบบตะวันตกอิฐคือส่วนสำคัญของบ้าน กาด้รเลือกอิฐในการนำมาสร้างบ้าน ก่อนอื่นต้องมารู้จักแประเภทของอิฐที่ได้รับความนิยมนำมาก่อสร้างบ้านกันเสียก่อน อิฐที่นิยมมาก่อสร้างบ้านมี 2 ชนิดหลัก ๆ ก็คือ

1.อิฐธรรมดา ซึ่งเรียกกันง่าย ๆ ว่าอิฐมอญ หรืออิฐแดง
อิฐมอญนั้นเป็นอิฐที่ได้รับความนิยมนำมาปลูกบ้านกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ การทำอิฐมอญจะเป็นการนำเอาวัสดุประเภทดินเหนียวนำมาผสมกับแกลบหรือวัสดุอื่น ๆ แล้วนำมาเผาให้สุก คุณลักษณะของอิฐธรรมดาคือตัวของอิฐจะตันและสามารถเก็บความชื้นได้สูง ดูดซึมน้ำได้ดี ดังนั้นเมื่อมาก่อเป็นผนังจะมีความสามารถในการรับแรงต่ำ
2.อิฐทนไฟ ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า อิฐมวลเบา
อิฐชนิดนี้จะมีคุณสมบัติเด่งที่แตกต่างจากอิฐธรรมดาหรืออิฐมอญตรงที่ภายในกลางจะกลวงกว่า การดูดซึมน้ำได้ไม่มากเท่ากับอิฐมอญ เมื่อนำมาเป็นอิฐผนังก่อรับแรงได้ดี อิฐมวลเบาทำมาจากปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ที่มีคุณภาพสูง ผสมกับส่วนผสมต่าง ๆ ได้แก่ ผงอลูมิเนียม ทรายละเอียด

Read More
 • Comments Off on ความแตกต่างระหว่างอิฐธรรมดากับอิฐทนไฟและส่วนผสมในการทำ
 • about 1 year ago

Technology

เทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะในอนาคต

Posted By admin

ถ้าพูดถึงถึงเมืองใหญ่ หรือเมืองเศรษฐกิจ ของประเทศนั้นๆ อย่างประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ย่อมมีตึกสูงให้เห็นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีแนวโน้มว่าตึกสูงเหล่านี้จะจำนวนมากขึ้นทุกปี อีกทั้งผู้คนในเมืองส่วนใหญ่ก็เริ่มทำการปรับตัว คือแนวโน้มว่าจะใช้ชีวิตอยู่บนอาคารสูงๆ กันเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าเป็นสถานที่ทำงาน หรือใช้เป็นที่พักอาศัย แต่อย่างไรก็ตาม เราได้ความจริงข้อหนึ่งซึ่งทุกคนต้องตระหนักว่า ในทุกๆ ปีตึกสูงเหล่านี้ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซอันก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ออกมารวมแล้วมากกว่าที่รถยนต์บนท้องถนนปล่อยออกมาเสียอีก
แต่จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาปรับปรุง จึงก่อให้เกิดเป็นเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ เพียงอีกไม่นานเทคโนโลยีเซ็นเซอร์จะเข้ามาทำหน้าที่สำคัญภายในอาคาร โดยมันจะทำการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ภายในอาคาร ไม่ว่าจะทั้งระบบไฟฟ้า , น้ำ , อุณหภูมิ , การโทรคมนาคม รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งหมดนี้จะมีการเชื่อมโยงเข้าหากันบวกกับบริหารจัดการอันมีประสิทธิภาพ โดยจะทำให้อาคารเหล่านี้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น และในเรื่องของความปลอดภัยก็มากยิ่งขึ้น โดยอาคารจะสามารถตอบสนองความต้องการในหลายๆ ด้าน ของผู้ใช้งานอย่างกับมีชีวิตจริงๆ นอกจากนี้ระบบอัจฉริยะภายในอาคาร จะสามารถเตือนได้ด้วยว่า ระบบไหนจำเป็นต้องได้รับการซ่อมบำรุงอย่างรวดเร็ว ก่อนเกิดการชำรุดเสียหายไปมากกว่าเดิม รวมทั้งมันยังตื่นตัวต่อเหตุการณ์หรือสภาวะฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมากที่สุด

จากไอเดียอันสุดบรรเจิดนี้ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญได้มีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงตลาดที่จัดการระบบอาคาร

Read More
 • Comments Off on เทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะในอนาคต
 • about 1 year ago

Technology

เหล็กในการสร้างอาคารควรเป็นอย่างไร

Posted By admin

อาคารบ้านเรือน เป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรที่มนุษย์ใช้อยู่อาศัยจึงต้องมีความพิถีพิถันในการปลูกสร้าง เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่จะสร้างจึงต้องเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อย หากมีการถมดินเพิ่มต้องทิ้งให้มีความแน่นสักระยะหนึ่ง แบบแปลนต้องพอดีกับพื้นที่

Read More
 • Comments Off on เหล็กในการสร้างอาคารควรเป็นอย่างไร
 • over 2 years ago
Precast review

Technology

ระบบก่อสร้างด้วยระบบ Precast เป็นอย่างไร

Posted By admin

โลกปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวไกลไปมาก มีการนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบต่างๆ ให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกด้าน แม้ในการก่อสร้างก็เช่นกัน วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับระบบการก่อสร้างอีกแบบหนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกให้

Read More
 • Comments Off on ระบบก่อสร้างด้วยระบบ Precast เป็นอย่างไร
 • over 2 years ago

Technology

มารู้จักกับอิฐบล็อกนาโน นวัตกรรมใหม่ที่มากไปด้วยคุณประโยชน์แห่งการก่อสร้างกันดีกว่า

Posted By admin

ปัญหาระบบการก่อสร้างนั้นกล่าวได้ว่ายังมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งวัสดุไม่คงทน ราคาแพง ขาดแคลนแรงงาน และภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงได้พยายามคิดค้น

Read More
 • Comments Off on มารู้จักกับอิฐบล็อกนาโน นวัตกรรมใหม่ที่มากไปด้วยคุณประโยชน์แห่งการก่อสร้างกันดีกว่า
 • over 2 years ago