โซลาร์รูฟ นวัตกรรมหลังคาบ้านยุคใหม่ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองอีกทั้งยังสร้างรายได้ให้เจ้าของบ้านได้ด้วย

Technology News Innovation Project Technology โซลาร์รูฟ นวัตกรรมหลังคาบ้านยุคใหม่ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองอีกทั้งยังสร้างรายได้ให้เจ้าของบ้านได้ด้วย
SolarRoof_

Technology

โซลาร์รูฟ นวัตกรรมหลังคาบ้านยุคใหม่ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองอีกทั้งยังสร้างรายได้ให้เจ้าของบ้านได้ด้วย

Posted By admin

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟ คืออะไร

โซลาร์รูฟ หมายถึง ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งบนหลังคาบ้าน อาคาร หรือที่อยู่อาศัยต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อความประหยัดเงินจากการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเราสามารถผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ได้เองในอาคารบ้านเรือน และเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ เรียกได้ว่าทั้งประหยัดจากการลดค่าไฟฟ้าและเพิ่มรายได้โดยการขายไฟฟ้า ซึ่งพลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์นี้เป็นพลังงานสะอาด จึงทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลายาวนาน

SolarRoof-

ลักษณะการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์รูฟ

– ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา จะมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำหน้าที่รับแสงจากดวงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าติดตั้งอยู่บนหลังคาบ้าน

– ในเวลากลางวัน แผงเซลล์นั้นจะทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงและส่งไปสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ภายในบ้าน แล้วเครื่องแปลงไฟฟ้าจะทำการแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ แล้วส่งจากบ้านไปสู่มิเตอร์ขายไฟฟ้าที่ทำการติดตั้งอยู่บริเวณเสาไฟฟ้าภายนอกบ้านโดยอัตโนมัติ

– ในเวลากลางคืน ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะไม่มีกระแสไฟฟ้าจากแผลเซลล์รวมถึงเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า หรือถ้ามีก็น้อยมาก กระแสไฟฟ้าสลับจะหยุดค้างอยู่ที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า กระบวนการทำงานของระบบไฟฟ้านั้นจะทำงานอีกครั้งก็ต่อเมื่อรุ่งเช้า มีแสงอาทิตย์สาดส่องลงมา ระบบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์นั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการเดิมได้โดยอัตโนมัติ

SolarRoof

ประโยชน์ด้านต่างๆ ของการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน

– ประหยัดเงินได้มากขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเสียค่าไฟฟ้าลงได้

– เพิ่มรายได้อย่างคุ้มค่า จากการขายค่าไฟฟ้าที่เราสามารถผลิตเองได้

– แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่อยู่บนหลังคาสิ่งปลูกสร้างนั้น สามารถช่วยบังความร้อนจากแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบหลังคา ทำให้ลดความร้อนลงได้

– สมาชิกในบ้านและสังคมรอบด้าน จะได้รับทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับพลังงานมากขึ้น

– เป็นพลังงานสะอาด ช่วยลดภาวะโลกร้อน

– ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า

– ชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฟอสซิล โรงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ โรงไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ลดความขัดแย้งในสังคม

– เป็นพลังงานหมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุด สร้างความมั่นคงให้กับตนเอง อีกทั้งความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศชาติ

– สามารถอนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาพลังงานให้กับประเทศชาติ

Written by admin

Comments are closed.