Category: Technology

Technology

ความแตกต่างระหว่างอิฐธรรมดากับอิฐทนไฟและส่วนผสมในการทำ

Posted By admin

ในการก่อสร้างบ้านวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างนับว่าเป็นิส่งที่สำคัญมาก การเลือกวัสดุสำหรับบ้านแต่ละหลังนอกจากจะขึ้นอยู่กับงบประมาณ ความชำนาญของช่างต่อการใช้วัสดุแล้วก็ยังขึ้นอยู๋กับภูมิอากาศและจุดประสงค์ในการสร้างด้วย วัสดุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการสร้างบ้าน อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ก็คืออิฐ สำหรับบ้านในแบบเอเซียเช่นบ้านเรือนไทย มักจะไม่ได้ใช้อิฐเป็นส่วนประกอบหลัก แต่ในปัจจุบันบ้านเรือนไทยไม่ค่อนได้รับความนิยมแล้ว เนื่องจากไม้เป็นวัสดุที่หาได้ยากมีราคาแพงและดูแลรักษายาก ดังนั้นการสร้างบ้านในปัจจุบันจึงนิยมสร้างในแบบ้านตะวันตก หากต้องการสร้างบ้านในรูปแบบตะวันตกอิฐคือส่วนสำคัญของบ้าน กาด้รเลือกอิฐในการนำมาสร้างบ้าน ก่อนอื่นต้องมารู้จักแประเภทของอิฐที่ได้รับความนิยมนำมาก่อสร้างบ้านกันเสียก่อน อิฐที่นิยมมาก่อสร้างบ้านมี 2 ชนิดหลัก ๆ ก็คือ

1.อิฐธรรมดา ซึ่งเรียกกันง่าย ๆ ว่าอิฐมอญ หรืออิฐแดง
อิฐมอญนั้นเป็นอิฐที่ได้รับความนิยมนำมาปลูกบ้านกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ การทำอิฐมอญจะเป็นการนำเอาวัสดุประเภทดินเหนียวนำมาผสมกับแกลบหรือวัสดุอื่น ๆ แล้วนำมาเผาให้สุก คุณลักษณะของอิฐธรรมดาคือตัวของอิฐจะตันและสามารถเก็บความชื้นได้สูง ดูดซึมน้ำได้ดี ดังนั้นเมื่อมาก่อเป็นผนังจะมีความสามารถในการรับแรงต่ำ
2.อิฐทนไฟ ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า อิฐมวลเบา
อิฐชนิดนี้จะมีคุณสมบัติเด่งที่แตกต่างจากอิฐธรรมดาหรืออิฐมอญตรงที่ภายในกลางจะกลวงกว่า การดูดซึมน้ำได้ไม่มากเท่ากับอิฐมอญ เมื่อนำมาเป็นอิฐผนังก่อรับแรงได้ดี อิฐมวลเบาทำมาจากปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ที่มีคุณภาพสูง ผสมกับส่วนผสมต่าง ๆ ได้แก่ ผงอลูมิเนียม ทรายละเอียด

Read More
 • Comments Off on ความแตกต่างระหว่างอิฐธรรมดากับอิฐทนไฟและส่วนผสมในการทำ
 • over 2 years ago

Technology

เทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะในอนาคต

Posted By admin

ถ้าพูดถึงถึงเมืองใหญ่ หรือเมืองเศรษฐกิจ ของประเทศนั้นๆ อย่างประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ย่อมมีตึกสูงให้เห็นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีแนวโน้มว่าตึกสูงเหล่านี้จะจำนวนมากขึ้นทุกปี อีกทั้งผู้คนในเมืองส่วนใหญ่ก็เริ่มทำการปรับตัว คือแนวโน้มว่าจะใช้ชีวิตอยู่บนอาคารสูงๆ กันเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าเป็นสถานที่ทำงาน หรือใช้เป็นที่พักอาศัย แต่อย่างไรก็ตาม เราได้ความจริงข้อหนึ่งซึ่งทุกคนต้องตระหนักว่า ในทุกๆ ปีตึกสูงเหล่านี้ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซอันก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ออกมารวมแล้วมากกว่าที่รถยนต์บนท้องถนนปล่อยออกมาเสียอีก
แต่จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาปรับปรุง จึงก่อให้เกิดเป็นเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ เพียงอีกไม่นานเทคโนโลยีเซ็นเซอร์จะเข้ามาทำหน้าที่สำคัญภายในอาคาร โดยมันจะทำการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ภายในอาคาร ไม่ว่าจะทั้งระบบไฟฟ้า , น้ำ , อุณหภูมิ , การโทรคมนาคม รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งหมดนี้จะมีการเชื่อมโยงเข้าหากันบวกกับบริหารจัดการอันมีประสิทธิภาพ โดยจะทำให้อาคารเหล่านี้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น และในเรื่องของความปลอดภัยก็มากยิ่งขึ้น โดยอาคารจะสามารถตอบสนองความต้องการในหลายๆ ด้าน ของผู้ใช้งานอย่างกับมีชีวิตจริงๆ นอกจากนี้ระบบอัจฉริยะภายในอาคาร จะสามารถเตือนได้ด้วยว่า ระบบไหนจำเป็นต้องได้รับการซ่อมบำรุงอย่างรวดเร็ว ก่อนเกิดการชำรุดเสียหายไปมากกว่าเดิม รวมทั้งมันยังตื่นตัวต่อเหตุการณ์หรือสภาวะฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมากที่สุด

จากไอเดียอันสุดบรรเจิดนี้ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญได้มีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงตลาดที่จัดการระบบอาคาร

Read More
 • Comments Off on เทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะในอนาคต
 • over 2 years ago

Technology

เหล็กในการสร้างอาคารควรเป็นอย่างไร

Posted By admin

อาคารบ้านเรือน เป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรที่มนุษย์ใช้อยู่อาศัยจึงต้องมีความพิถีพิถันในการปลูกสร้าง เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่จะสร้างจึงต้องเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อย หากมีการถมดินเพิ่มต้องทิ้งให้มีความแน่นสักระยะหนึ่ง แบบแปลนต้องพอดีกับพื้นที่

Read More
 • Comments Off on เหล็กในการสร้างอาคารควรเป็นอย่างไร
 • over 2 years ago
Precast review

Technology

ระบบก่อสร้างด้วยระบบ Precast เป็นอย่างไร

Posted By admin

โลกปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวไกลไปมาก มีการนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบต่างๆ ให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกด้าน แม้ในการก่อสร้างก็เช่นกัน วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับระบบการก่อสร้างอีกแบบหนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกให้

Read More
 • Comments Off on ระบบก่อสร้างด้วยระบบ Precast เป็นอย่างไร
 • over 3 years ago

Technology

มารู้จักกับอิฐบล็อกนาโน นวัตกรรมใหม่ที่มากไปด้วยคุณประโยชน์แห่งการก่อสร้างกันดีกว่า

Posted By admin

ปัญหาระบบการก่อสร้างนั้นกล่าวได้ว่ายังมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งวัสดุไม่คงทน ราคาแพง ขาดแคลนแรงงาน และภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงได้พยายามคิดค้น

Read More
 • Comments Off on มารู้จักกับอิฐบล็อกนาโน นวัตกรรมใหม่ที่มากไปด้วยคุณประโยชน์แห่งการก่อสร้างกันดีกว่า
 • over 3 years ago

Technology

โฟมซีเมนต์ นวัตกรรมใหม่อันมากด้วยคุณประโยชน์ในการก่อสร้าง

Posted By admin

โฟมซีเมนต์ คืออะไร
โฟมซีเมนต์ คือนวัตกรรมการก่อสร้างที่นำโฟมมาผสมร่วมกับซีเมนต์ธรรมดา โดยใช้กาวซีเมนต์สูตรพิเศษมาเป็นตัวกลางเพื่อประสานให้เข้ากัน โฟมซีเมนต์นี้สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุ

Read More
 • Comments Off on โฟมซีเมนต์ นวัตกรรมใหม่อันมากด้วยคุณประโยชน์ในการก่อสร้าง
 • over 3 years ago
โซลาร์รูฟ นวัตกรรมหลังคาบ้านยุคใหม่ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองอีกทั้งยังสร้างรายได้ให้เจ้าของบ้านได้ด้วย

Technology

โซลาร์รูฟ นวัตกรรมหลังคาบ้านยุคใหม่ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองอีกทั้งยังสร้างรายได้ให้เจ้าของบ้านได้ด้วย

Posted By admin

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟ คืออะไร
โซลาร์รูฟ หมายถึง ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งบนหลังคาบ้าน อาคาร หรือที่อยู่อาศัยต่าง ๆ

Read More
 • Comments Off on โซลาร์รูฟ นวัตกรรมหลังคาบ้านยุคใหม่ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองอีกทั้งยังสร้างรายได้ให้เจ้าของบ้านได้ด้วย
 • over 3 years ago

Technology

ระบบพื้นลดแรงกระแทก นวัตกรรมยุคใหม่ที่ใส่ใจคนที่คุณรัก

Posted By admin

ระบบพื้นลดแรงกระแทก (Shock Absorption Floor) คืออะไร
ระบบพื้นลดแรงกระแทก เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย เป็นวัสดุปูพื้นสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม หรือผู้ที่ต้องระมัดระวังต้องการความดูแลเป็นพิเศษ

Read More
 • Comments Off on ระบบพื้นลดแรงกระแทก นวัตกรรมยุคใหม่ที่ใส่ใจคนที่คุณรัก
 • over 3 years ago

Technology

มารู้จักกับหลังคาอะคริลิคนวัตกรรมใหม่สำหรับบ้านของคนยุคใหม่กันดีกว่า

Posted By admin

อีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ของหลังคาในยุคนี้ ยุคที่แสงแดดและความร้อนกระหน่ำมาหลายองศา “หลังคาอะคริลิค”
สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและความร้อนจากรังสีอินฟราเรดได้ถึงประมาณร้อยละ 50 อีกทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิได้เฉลี่ยถึง 5 องศาเซลเซียส

Read More
 • Comments Off on มารู้จักกับหลังคาอะคริลิคนวัตกรรมใหม่สำหรับบ้านของคนยุคใหม่กันดีกว่า
 • over 3 years ago

Proudly powered by WordPress Theme: Mediaphase Lite by gclub.